Monday, September 1, 2014

MISTICNE MOCI...

MISTIČNE MOĆI KEOPSOVE PIRAMIDE
ČOVEK KOJI JE 20000 PUTA PRODAO KEOPSOVU PIRAMIDU ( Drugi Deo )


Čovek koji je prodao 20000 puta Keopsovu piramidu, morao je da pronikne u tajne,
mistične moći Keopsove Piramide. Kroz traganje i izučavanje došao je do zaključaka, koji zapanjuju:
- Naziv Piramida sastoji se od dva dela, PIRO i AMID. PIRO znači Božanska vatra, AGNI – Vatra, Životna energija, Bio-kosmička energija, PRANA, a AMID znači Sredina ( Centar ), Nukleus
- Značenje Piramide.  Piramida predstavlja 5 elemenata Zemlje. 4 Strane označavaju  Zemlja, Vetar, Vatra, Voda, a Osnova je Etar
- Forma Piramide akumulira energiju okoline i to Sunčevu energiju preko dana, Energiju Meseca preko noći
- Energija je akumulirana na 1/3 od dna Piramide
- Nova Energija se stvara kombinacija kosmičke i Zemljine gravitacijske energije
- Kraljeva Komora se nalazi na tačno 1/3 od dna sredine Piramide, a to u Inžinjerskom smislu je Centar Gravitacije, a u Spiritualnom smislu Mogućnost za Meditaciju i Napredak
- Semenje stavljeno u Piramidi u Kraljevoj Komori ako se čuvaju 1-5 dana pre nego što je posejano omogućava porast prinosa od 30-100%
- Po Patrick-u Flanaganu koji je napisao par knjiga na temi Piramide i njene moći, Piramide sa tačnim relativnim dimenzijama Egipatske piramide ponašaju se kao “efektivni resonator promenjive polarizovane mikrotalasne signale koji mogu biti transformisani u električnu energiju“
 Posle dobro urađenog domaćeg zadatka, Čovek koji je prodao 20000 puta Keopsovu Piramidu, je krenuo u ustvarivanje Plana prodaje Keopsove Piramide.
            - Njemu su bile važne sledeće činjenice:
- Keopsova piramida je veoma teška ( velika masa )
- Vreme njene prodaje Blok po Blok bi bio jako spor
            - Njena veličina, a visoka je 110 m ne obečava da može svugde da se stavi
            - Zakonske regulative Egipta ne dozvoljavaju prodaju Keopsove Piramide
            - Ako se premesti iz svog originalnog mesta, da li će na drugom mestu, imati svoje moći
            - Potrebno je mnogo ljudstva da se jedna proda, a šta je sa sledečih 20000 piramida ?
            Čovek koji je prodao 20000 puta Keopsovu piramidu, je našao rešenja na sva ova pitanja i uspeo da ostvari svoj Cilj. Njegova odlična strategija je donela rezultat. KAKO JE TO ON URADIO ?                        Nastavlja se 04/09/14

No comments:

Post a Comment